Mobila arbetsplattformar - skylift

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning - i praktiken ha en bra liftutbildning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

LLP 1 - liftutbildningen omfattar bl a:

• Risker och säkerhetsbestämmelser

• Bestämmelser och standarderKlassificering

• Trafikbestämmelser

• Kontroller och daglig tillsyn

• Säkerhet

Vi har för närvarande inga inplanerade lärarledda kurser för skylift/mobila arbetsplattformar. Vi kör i huvudsak dessa kurser online. Klicka här för att boka en webbutbildning.

Självklart tar vi emot gruppbokningar för lärarledda kurser. Kontakta oss för offert.

Telefon: 026-27 04 00

Epost: info@admaskin.se