YKB Delkurs 5, Gävle, 7 juni

Del 5 - Säkerhet och kundfokus

  • Artnr: 252

Beskrivning av artikel

OBS! Ange namn, personnummer och mobilnummer för den/de som skall gå kursen!

Tid och plats

Vi håller till på Forskarvägen 27 i Gävle.

Vi börjar kl 08.30 och håller på till ca 16.30

YKB - fortbildningskurs del 5 - Säkerhet och kundfokus

Deltagaren skall kunna transportera gods på ett säkert och tryggt sätt och vara medveten om och uppmärksam på riskerna i olika trafiksituationer. Deltagaren skall efter kursen kunna bedöma krissituationer samt dessutom vara medveten om och kunna arbeta för det egna företagets profil och ha förstående för den egna rollen i mötet med kunder och medtrafikanter.

Utbildningen skall: 
Säkerställa förarens och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet samt belysa riskerna i trafiken.

Ge kunskaper om agerande i krissituationer.

Bidra till att företagets anseende på marknaden höjs och ge kunskaper om vikten av ett professionellt agerande.  

Efter utbildningen erhålles intyg för Mål 3:1, 3:5 och 3:6 enligt kap. 5 i lagen (2007:1157) gällande yrkesförarkompetens för den med C-behörighet.

Motsvarar utbildning hos - Volvo: Säker körning & kundfokus, Scania: Modul E

Tillagd i varukorgen