YKB Delkurs 2, Gävle, 8 juni

Del 2 - Godstransporter

  • Artnr: 223

Beskrivning av artikel

Tid och plats

Vi håller till på Sjöängsvägen 4 i Gävle. Karta här.

Vi börjar kl 08.00 och håller på till ca 16.30

YKB - fortbildningskurs del 2 - Godstransporter

Den här delen skall uppdatera deltagarens kunskaper om regler, bestämmelser och rutiner avseende lastsäkring, lastning och lossning. Kursen kan i viss mån anpassas efter bransch eftersom skillnader kan finnas mellan olika transportslag. Upplysning om ekonomiska villkor både för inrikes och utrikes transporter ingår i kursen.

Kursen skall ge deltagaren kunskaper om regler gällande lastsäkring, lastning och lossning samt kännedom om vilka villkor som gäller för lagliga transporter.

Efter utbildningen erhålles intyg för Mål 1:4 och 3:7 enligt kap. 5 i lagen (2007:1157) gällande yrkesförarkompetens för den med C-behörighet.

Motsvarar utbildning hos - Volvo: Trygga transporter, Scania: Modul C