ADR-utbildning

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. 
ADR är ett Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på väg. 

Om du skall köra farligt gods måste du ha en ADR-utbildnin

Här kan du boka ADR-utbildning

ADR-utbildning

Klicka på en kurs du är intresserad av. Välj sedan "Lägg i kundvagn". Sedan går du till kassan och anger dina uppgifter och önskat betalsätt.

Du kan:
• Betala direkt med det kort du önskar.
• Betala genom faktura från Payson och dela upp betalningarna räntefritt på flera månader.
• Betala med faktura från oss som vanligt.

OBS! Om du skall boka kurs åt någon annan eller flera andra - klicka på "Lägg till mer information" på adressidan och ange kursdeltagarnas personnummer och namn!