ADR-utbildning

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. 
ADR är ett Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på väg. 

Om du skall köra farligt gods måste du ha en ADR-utbildning

Om du transporterar farligt gods som styckegods tex fat, kartonger, IBC-behållare, dunkar, skall du ha en grundutbildning. Du erhåller efter godkänt teoriprov ditt ADR-intyg med en giltighetstid på 5 år. Innan utgångsdatum för ditt intyg måste du genomgå en repetitionsutbildning för att få det förnyat. I våra ADR-utbildningar ingår alltid kurslitteratur, prover, praktiska övningar, ADR-pärm och kaffe till deltagarna.

Grundutbildning

 • Lagstiftning, säkerhetsrådgivare
 • Transportsystem
 • Klassificering farligt gods
 • Förpackningar
 • Märkning och etikettering av fordon, containrar
 • Transporthandlingar
 • Lastning, samlastning, lossning, transport
 • Värdeberäknad mängd, begränsad mängd, undantag
 • Särbestämmelser
 • Praktisk övning av brandsläckning
 • Första Hjälpen L-ABC inkl kemskador
 • Teoriprov

Utbildningen omfattar 2 heldagar + egen genomgång av E-learningmaterail (länk skickas ut innan kursen)

Repetitionsutbildning för ADR-intyg (grund styckegods)

 • Teori och praktik.

Utbildningen är på 1 heldag + egen genomgång av E-learningmaterail (länk skickas ut innan kursen)

ADR grund - Gävle

ADR repetition - Gävle

Här kan du boka ADR-utbildning

ADR-utbildning

Klicka på en kurs du är intresserad av. Välj sedan "Lägg i kundvagn". Sedan går du till kassan och anger dina uppgifter och önskat betalsätt.

Du kan:
• Betala direkt med det kort du önskar.
• Betala genom faktura från Payson och dela upp betalningarna räntefritt på flera månader.
• Betala med faktura från oss som vanligt.

OBS! Om du skall boka kurs åt någon annan eller flera andra - klicka på "Lägg till mer information" på adressidan och ange kursdeltagarnas personnummer och namn!